Podsumowanie edycji 2018

  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 im. dr I. Białówny
  • Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu Caritas Archidiecezji Białostockiej
  • Rodziny pod opieką Fundacji “Pomóż Im”
  • Hospicjum dla Dzieci
  • Dom Pomocy Społecznej w Zaściankach
  • Placówki “Nasz Dom: Dobry Pasterz”
  • …oraz, pomimo swoich gabarytów, rowery trafiły również do Szlachetnej Paczki!
86
spełnionych marzeń
o własnym rowerze
Menu