Podsumowanie edycji 2019

  • Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnym,
  • Rodzinny Dom Dziecka Świętej Rodziny z Nazaretu
  • Specjalna Szkoła Podstawowa nr 46
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza “Jedynka”,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “Odrobina Radości”
  • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie “Droga”
  • Rodzina Zastępcza Pani Kasi
112
spełnionych marzeń
o własnym rowerze
Menu